SANTRI PUNYA BANYAK CERITA

Pilihan Allah Sentiasa Baik

     Perbendaharaan qanaah tidak perna kekeringan dan tidak memerlukan penjaga sepanjang masa.

      Allah s.w.t. berfirman:

      " Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu kecuali terulis dalam kitab (loh Mahfuz) sebelum kami menciftakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang  diberikan kepada kamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangkan."

                                                                                     (Surah Al-Hadid: 22-23)

      Allah s.w.t. berfirman:

      "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu    padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

                                                                                       (Surah Al-Baqarah:216)

      Ketenangan hati ketika ditimpa musibah banyak bergantung sejauh mana iman dan keyakinan kepada qada dan qadar. Apatah lagi jika si hambah mengetahui bahwa Allah Maha Lembut terhadap hambahnya dan menghendaki kemudahan untuk mereka. Dan Dia Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Dia menyimpan di akhirat dan memberi habuan yang cukup bagi mereka yang bersabar tampa perhitungan. Hal ini, jika direnungkan, maka akan mengubah kesedihan menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang kuat bersikap seperti ini.

     Berikut ini langkah-langkah yang perlu anda ambil supaya dapat menghadapi musibah dengan selamat (baik):

     1. Cubalah kahayalkan musibah yang lebih besar dan lebih buruk dari yang dang dialami.
     2. Cubalah kahayalkan orang lain yang sedang ditimpa musibah yang lebih besar dari yang sedang dialami.
     3. Pandanglah nikmat-nikmat yang diberi kepada anda tetapi ia diberi kepada orang lain.
     4. Jangan sekali-kali anda menyerah mendepani kegagalan yang berlaku skalipun kedatangannya berupa malapetaka.

     "Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan."

                                                                            (Surah Al-Insyirah: 5-6

     Cara yang paling berkesan untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah menghadiakan senyuman  yang ikhlas.


(terapi mengatasi kebosanan)

Jangan lupa komentarnya sobat