SANTRI PUNYA BANYAK CERITA

Antara Ilmu dan Para Khalifah

     Barang siapa yang ingin mengetahui tingginya darjat para ulama berbanding para khalifah, maka hendaklah ia membaca dan membandingkan antara para ulama dan khalifah yang semasa dengannya. Antara al-Sya'bi dan Abdul Malik, antara al-Zuhri dan Hisyam bin Abdul Malik, antara Abu Hanifah dan al-Mansur, antara Imam Malik dan Harun al-Rasyid, antara Imam Ahmad bin Hambal dan al-Mu'tasim, antara Imam Syafi'i dan al-Ma'mun.


( penjana kemantapan rohani dan intelektual )

Jangan lupa komentarnya sobat