SANTRI PUNYA BANYAK CERITA

GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK


Bahasa Melayu

PENGENALAN

Keruntuhan moral menyentuh perbahasan penting tentang beberapa persoalan penting yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar sebagai modal insan yang terpenting dalam pembangunan Negara . perbincangan di bawah menyentuh beberapa persoalan penting tentang difinasi moral dan akhlak , sumber moral dan akhlak , faktor keruntuhan akhlak dan langkah-langkah secara terperinci tentang mengawal akhlak , langkah ini mencakupi peranan individu , institusi kekeluargaan , masyarikat dan kerajaan , factor keruntuhan akhlak mencakupi pengaruh luaran seperti persekitaran yang tidak sihat , pengaruh kebudayaan asing yang negetif dan pengaruh persahabatan yang merusakkan , ia juga mencakupi aspek ketahanan diri atau dalaman diri sebagai benteng terhadap keruntuhan moral . pada asasnya , benting ini hanya di dapati melalui penghayatan agama . peranan institusi keluagaan , sokolah atau institusi pendidikan yang lain dan pihak kerajaan yang di kordinasikan dan saling lengkap melengkapi dapat mengawal gejala keruntuhan akhlak .

1- GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK

1.1  Gejala keruntuhan akhlak atau moral kian menular di kalangan masyarikat dengan pelbagai ragamnya , ia terdiri dari pada sekecil-kecil kesalahan , perilaku seperti ponteng sekolah dan tidak menghormati guru sehingga melibatkan satu perilaku yang di takrifkan sebagai jenayah .
1.2  jenayah pembunuhan yang melibatkan remaja sebagai mangsa dan juga penjenayah tidak dapat dipandang rendah oleh masyarikat sungguhpun ungkanya dianggap kecil  Di dada-dada akhbar dan majalah popular yang memaparkan permasalahan remaja dan dewasa , satu kesimpulan penting dapat dirumuskan , iaitu keruntuhan moral atau akhlak begitu serius.
1.3  moral atau akhlak merupakan satu ilmu pengalaman yang di hayati dan dipatuhi bukan sahaja sebagai ilmu yang dipelajari , oleh itu barat yang maju dalam pelbagai ilmu pengentahuan termasuk moral tidak Berjaya menjadikan seluruh anggota masyarikatnya bermoral , tetapi Berjaya menjadikan seluruh masyarikat berilmu pengentahuan .

2- DIFINISI AKHLAK

Moral dan akhlak di asaskan peradigma nilai yang berbeza walaupun mempunyai persamaan pentingnya , iaitu keuniversalannya . perbezaan dan persamaan boleh di fahami seperti berikut :
2.1.  akhlak merupakan satu himpunan tindak-tanduk individu yang ditakrifkan oleh masyarikat sebagai baik dan kesejahteraan kepada masyarikit .
2.2  ia merupakan satu himpunan nilai yang universal yang di takrifkan oleh sebuah masyarikat dan mungkin berbeza sedikit sebanyak dengan masyarikat lain seperti antara masyarikat islam dengan masyarikat yang bukan islam .
2.3  definisi akhlak terbatas pada persoalan perilaku berbeza dengan definasi moral yang di ketengahkan oleh islam . akhlak mencakupi aspek-aspek perilaku fikiran dan kerohanian .

3- SUMBER-SUMBER MORAL DAN AKHLAK

3.1 Sumber moral ialah nilai-nilai universal yang diketengahkan kepada masyarikat oleh para ilmuan melalui pelbagai penulisan , dailok dan pandangan mereka . Ia juga boleh diwarisi secara turun-temurun dan mungkin juga mengelami perubahab dengan perubahan masa , cita rasa dan daya fikir .
3.2 Sumber akhlak ialah al-Qur’an, hadis dan biografi nabi Muhammad (saw) dan perkataan baginda, biografi para sahabat yang di perakui bagin dan penulisan para ulama Islam yang muktabar.

4 - FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK
KURANG PENGHAYATAN AGAMA

4.1 penghayatan agama di kalangan golongan rmaja dan dewasa melayu pada masa kini kurang . ini tidak bermakna bahawa mereka tidak mengtahui sedikit sebanyak tentang agama Islam .
4.2. suasana kehidupan moden dalam rumah dan persekitaran menyisihkan penghayatan agama secara berterusan . akibatnya perilaku yang tidak terkawal dan terkeluar dari landasan Islam berlaku dengan moden .
4.3. Agama islam merupakan daripada gejala sosial dan kekuatan kepada moral tetapi rata-rata dalam kehidupan moden ini skop agama difahami secara salah dan dianggap terbatas kepada amalan-amalam ibadat tertentu.
4.4. Ini berpunca daripada salah faham bahawa penghayatan agama tidak boleh didamaikan dengan tuntutan atau keinginan kehidupan moden.
4.5. Justeru agama disisihkan daripada kehidupan harian.Hakikatnya adalah disebalik itu,keinginanmodenisasi boeh didamaikan dengan islam seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.5- KURANGNYA SIFAT MALU DAN HORMAT

1. Sifat malu dan hormat merupakan dua nilai ketimuran atau islam yang  penting.Ternyata dalam tradisi kebudayaan Timur dan Islam sifat atau perasaan tersebut menjadi benteng terhadap segala penyakit sosial.
2. Kehidupan modentelah menghakis atau mengkesampingkan kedua-dua sifat tersebut lantara individu sama ada remaja ata dewasa tidak diasuh daripada kecil pada sifat malu dan hormat pada golongan yang lebih tua.
3. Ibu bapa moden malah masyarakat amnya mengajar generasi moden supaya lebih berketerampilan  dan berani dalam semua perkara.Ini merupakan perkara yang dituntut oleh islam tetapi ia mempunyai batasannya,iaitu tidak boleh dipraktiskan terhadap perkara yang salah dan berdosa.
KEPERIBADIAN YANG LEMAH

1. Perbincangan tentang kepribadian yang mempunyai kaitan dengan  factor-faktor diatas tetapi dilihat daripada perspektif berbeza,iaitu penghayatan agama dan kepribadian.
2. Kepribadian dan ketahanan diri yang lemah juga menjadi faktor penyumbang kepada wabak sosial.Golongan remaja atau dewasa islam yang terlibat dengan gejala sosial tidak mempunyai jati diri atau kepribadian yang kuat.
3. Dengan kata lain,jati diri  sengaiseorang muslim kurang difahami dan dihayati.mereka boleh diibaratkan sebagai lalang yang mudah ditiup angin atau sebagai sebuah kapal layar yang arah tujuannya ditentukan oleh angin.
4. Justeru mereka mungkin dapat membezakan antara nilai positif dan negatif dalam kehidupan moden tetapitidak menyedarinya.Semua yang wujud dalam kehidupan moden tetapi tidak menyedarinya.Semua yang wujud dalam kehidupan moden diceduk atau diguna pakai tanpa bimbingan kerohanian yang kuat. 
SIFAT INGIN CUBA YANG SALAH

1. Remaja selalu dikaitkan dengan sifat ingin cuba atau mempunyai sifat impresif , mudah terpedaya dengan keindahan yang zahir daripada memikirkan nilai negatif di sebalik sesuatu perkara .
2. Sebahagian jenayah atau gejala sosial juga berlaku akibat sifat ingin cuba yang salah . lumrah remaja ialah ingin mencuba sesuatu yang baharu dan jika tanpa bimbingan mereka terdedah kepada perilaku yang tidak senonoh 
  

    

Jangan lupa komentarnya sobat